Datová úložiště

Vaše data je možné uložit na několika různých úložištích. Ta se liší dostupnou kapacitou, rychlostí, spolehlivostí, způsobem přístupu k datům a režimem správy.

K dispozici jsou následující úložiště:

  • Standardní úložiště – spolehlivé a výkonné úložiště vhodné pro běžná pracovní data (dokumenty, tabulky, fotografie a podobně) s kapacitou 40 GB na zaměstnance. Bližší informace
  • Střední úložiště – pro ukládání většího objemu dat (desítky GB až několik TB). Nehodí se pro soubory s intenzivním provozem. Bližší informace
  • Velká úložiště – pro náročné uživatele, kteří potřebují ukládat extrémní objemy zejména vědeckých dat (jednotky až stovky TB). Bližší informace
  • Cloudová úložiště – pro ukládání dat na serverech na internetu a jejich synchronizaci s počítači, tablety a chytrými mobilními telefony. Na MU je k dispozici několik variant těchto úložišť. Bližší informace
  • Předávání dat – Filesender – služba pro předávání zejména velkých datových souborů (až 500 GB) mezi uživateli. Bližší informace

Sdílení dat

Standardní úložiště umožňuje sdílení souborů či složek s kolegy z pracoviště či externím spolupracovníkům. Sdílení dat na středním úložišti je pod správou administrátora úložiště dle konkrétních potřeb pracoviště. Velké úložiště umožňuje sdílení dat s libovolnou osobou, která je však registrovaná ke službám datových úložišť CESNET. Cloudová úložiště umožňují libovolné nastavení sdílení s uživateli, filesenderová úložiště jsou přímo určená k předávání dat.

Zálohování dat

Na standardním úložišti jsou data zálohována každý den, zálohy se uchovávají 3 měsíce.

Na středním úložišti jsou data zálohována třikrát týdně, velká úložiště jsou pro zálohování velkých dat primárně určena. Cloudová úložiště mohou částečně sloužit pro zálohování, změna či smazání dat je však nevratná. Filesender slouží k předávání dat, nikoli k jejich zálohování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.