Nový e-mailový účet pro zaměstnance

CIT SUKB zajišťuje vytváření nových e-mailových účtů pro zaměstnance v doménách:

  • SUKB: @ukb.muni.cz
  • LF: @med.muni.cz
  • FSpS: @fsps.muni.cz

v doménách:

 

Založení hromadné e-mailové adresy

Pro založení hromadné e-mailové adresy kontaktujte cit@ukb.muni.cz, uveďte seznam členů skupiny a jiné specifické požadavky. My je předáme danému správci serveru, dle vaší fakulty či pracoviště.

Alternativou hromadného e-mailu na serveru může být vytvoření Distribučního seznamu uživatelů ve vašem Outlooku.

Zaměstnanci CEITEC

Server ceitec spravuje ÚVT. Ke schránce je možné přistupovat prostřednictvím poštovních klientů (CIT SUKB podporuje MS Outlook a Mozilla Thunderbird) a přes webové rozhraní SquirrelMail.

Máte-li ještě tuto verzi mailu, kontaktujte pracovníky CIT SUKB s požadavkem na převedení na modernější e-mail od MS Exchange.

Nastavení klientů

Poštu můžete číst pomocí běžných klientů (Mozilla, Outlook, ThunderBird). Login je zpravidla vaše příjmení bez diakritiky, celé malými písmeny, protokolem IMAP nebo POP3, server je ceitec.muni.cz, port pro IMAP 993, port pro POP3 995, zabezpečení SSL/TLS, Autentikace nešifrované heslo.

Odesílání pošty z počítačů mimo síť MU

Pokud chcete odesílat poštu z klienta (Outlook, Thunderbird, ...) z počítače mimo MU, je třeba nastavit server odchozí pošty, aby využíval autentizaci a šifrování.

  • smtp server: relay.muni.cz
  • šifrování: SSL/TLS (port 465)
  • uživatelské jméno: učo@is.muni.cz
  • heslo: sekundární heslo do IS (neznáte-li své sekundární heslo, můžete si jej zjistit nebo změnit v IS MU)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.