Realizace a správa webu

Aktualizace stávajícího obsahu webu LF nebo FSpS

Pokud potřebujete aktualizovat obsah stránky existující na webu Lékařské Fakulty nebo na webu Fakulty Sportovních Studií, tuto změnu musí schválit garant obsahu.

Garant každé stránky je uveden vlevo dole. S požadavkem na změnu kontaktujte přímo garanta, nebo technického správce na webmaster@ukb.muni.cz, ale s vědomím garanta.

Aktualizace údajů na www.muni.cz

Celouniverzitní webové stránky www.muni.cz nespravuje CIT, s požadavky na aktualizaci těchto stránek je třeba se obrátit na následující kontakty:

V adrese w3mu@muni.cz jsou zastoupeni garanti jednotlivých informačních oblastí www.muni.cz, jimiž jsou: Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU a manažer vnitřní správy MU (pro oblasti současnost, historie, informační zdroje a systémy), Odbor pro akademické záležitosti RMU, Odbor výzkumu RMU a Odbor pro rozvoj RMU (výzkum, vývoj a rozvoj), Studijní odbor RMU (studium) a Centrum zahraničních studií (zahraniční spolupráce). V této adrese je zprostředkovaně zastoupen také ateliér vizuálního a produktového designu ExactDesign, který je autorem návrhu a realizace grafických prvků a šablon www.muni.cz, a rovněž externí překladatelé, zajišťující překlady stránek www.muni.cz do angličtiny.

Adresa web@ics.muni.cz je adresou týmu ÚVT MU, který je autorem databázového a aplikačního řešení www.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.