Řešení problémů

Problém s počítačem

 • Počítač nelze spustit, po stisku vypínače nijak nereaguje: Ověřte, jestli je zapojen do zásuvky, jestli je zásuvka funkční, jestli je napájecí kabel důkladně připojen, jestli není vypnut vypínač v zadní části počítače na zdroji.
 • Počítač nelze zapnout po výpadku elektřiny: Počítač na několik minut odpojte ze zásuvky, pak jej zapojte a zkuste znovu spustit.
 • Počítač po stisku vypínače reaguje (spustí se ventilátor, začnou blikat kontrolky, ozve se pípnutí), ale na monitoru se nic nezobrazí: Zkontrolujte zapojení monitoru do elektřiny, ověřte, jestli je důkladně zapojen kabel mezi počítačem a monitorem, jestli je monitor zapnut (některé monitory mají kromě tlačítka v přední části ještě vypínač vzadu).
 • Počítač se spustí, na monitoru se zobrazí obraz, ale nenaběhne operační systém: Poznamenejte si, co počítač píše/zobrazuje a kontaktujte technika.

Problém s jiným zařízením (skener, tiskárna)

 • Zařízení nijak nereaguje (nevydává žádné zvuky, na displeji nejsou informace, nesvítí kontrolky): Zkontrolujte, jestli je zařízení zapojené do zásuvky, jestli není vypnutý vypínač v zadní části zařízení (jen u některých modelů).
 • Zařízení nějak reaguje, ale nekomunikuje s počítačem, nebo dochází k chybám: Zkontrolujte, že jsou pevně zapojeny konektory na zařízení i na počítači. Zkuste zařízení vypnout, na 2-3 minuty odpojit od elektrické sítě, restartovat počítač.

Problém s operačním systémem nebo s aplikací

Vzhledem k množství aplikací není v silách CIT poskytovat podporu všem aplikacím.

Podporovány jsou: operační systémy Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), ekonomický SW Magion a standardní sada software instalovaná na všechny počítače. V případě problému s jinými aplikacemi pomoc nemůžeme zaručit.

 • Aplikace obvykle funguje, ale právě nyní má nějaký problém: Zkuste aplikace ukončit a znovu spustit, nebo restartovat počítač.
 • Problém se objevuje stále: Pokuste se vysledovat, jak často a v jaké situaci se problém objevuje. Pokud se objevují chybová hlášení, zaznamenejte si je.

Problém s připojením k Internetu

Upozornění: je zakázáno měnit síťové nastavení počítače, pokud k tomu nedostanete pokyn od technika CIT. Dále je zakázáno připojovat do sítě jakákoliv zařízení bez vědomí CIT.

 • Síťové připojení není vůbec k dispozici (nelze se dostat na žádný web, nepříchází a neodchází mail), a to ani z okolních počítačů: Problém je v síti, kontaktujte CIT.
 • Síťové připojení není vůbec k dispozici (nelze se dostat na žádný web, nepříchází a neodchází mail), okolní počítače problém nemají: Ověřte, jestli je zapojen  kabel počítačové sítě, zkuste restartovat počítač.
 • Nelze se dostat na některé weby: Problém v daném webu. Pokud se jedná o web med.muni.cz, fsps.muni.cz, ukb.muni.cz, kontaktujte CIT.
 • Nelze přijmout nebo odeslat mail: Zkuste vypnout a zapnout poštovní program (Outlook, Thunderbird), restartovat počítač.

Problém s informačním systémem IS/INET

Informační systémy MU nejsou ve správě CIT, jejich nedostupnost nám proto nehlaste. Správci o chybě jistě už vědí a pracují na jejím odstranění.

 • Nemůžete se přihlásit do IS/INET: Je třeba použít primární heslo do IS. To přiděluje osobní oddělení při nástupu zaměstnance, nebo studijní oddělení studentům při zápise. Ověřte, jestli nemáte na klávesnici zapnut CapsLock, vypnut NumLock, přehozené Y a Z.
 • Pokud se přihlášení stále nedaří, obraťte se na osobní/studijní oddělení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.