Centrum informačních technologií

Natáčení a zpracování videa

Tato nabídka se netýká automatických záznamů přednášek v posluchárnách, tyto řeší Ing. Jiří Šišma (sisma@ukb.muni.cz; 549 49 8644).

V oblasti natáčení a zpracování videozáznamů CIT nabízí následující služby:

 • natáčení videozáznamů pro výuku a jejich další zpracování
 • zpracování Vašich vlastních videozáznamů pro výuku
 • převod videa z VHS kazet do digitální podoby
 • konzultace v oblasti pořizování a zpracování videa

Podmínky

 • snažte se požadavky na natáčení a zpracování videa, zejména pokud se jedná o větší objem práce, sdělovat s dostatečným předstihem. V případě kolizí více požadavků mají přednost požadavky předem projednané.
 • pokud víte, že budete např. v rámci projektu potřebovat natočit/zpracovat větší objem videozáznamů, je dobré dohodnout spolupráci již během přípravy projektu
 • uvědomte si, že zpracování videozáznamů může znamenat i z Vaší strany významný objem práce

Postup při tvorbě videoklipů:

 1. Zvažte, k jakým účelům a jakým způsobem chcete video používat (při výuce/na konferenci, chcete je dát volně k dispozici/používat pouze při přednášce, budete je komentovat při projekci/komentář bude přímo součástí videa, bude sloužit jako hlavní zdroj informace/jen pro ilustraci, bude se jednat jen o natočené video/budou do něj vkládány i jiné materiály - fotografie, grafy)
 2. Stanovte si předem maximální délku výsledného videa, rozhodněte jaké cílové skupině je video určeno
 3. Jak a komu bude dílo k dispozici (jen vyučující/omezená skupina na internetu/komukoliv ke shlédnutí na Internetu)
 4. Rozdělte úkoly (koordinátor/garant, střih, grafika, komentář ...)
 5. Připravte si scénář
 6. Při tvorbě díla je též možno využít služeb Servisního střediska při přípravě animací a grafiky.
 7. Spojte se s panem Winklerem (jwinkler@med.muni.cz, 549 49 4452) a proberte s ním své požadavky a představy
 8. Dohodněte si časový harmonogram (kdy se bude pořizovat záznam, zpracovávat záznam, pořizovat komentář, do kdy má být dílo dokončeno)
 
Home Web, grafika a multimédia Natáčení a zpracování videa

Kontakty

 • Centrum informačních technologií
 • Pavilon A22, 3. NP
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
 • Loc: 49°10'37.479"N, 16°34'13.38"E