Centrum informačních technologií

Malá posluchárna - prezentace z vizualizéru

Spuštění

Přiložte kartu ke čtečce na katedře (pokud je na kartu).

av_ctecka

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Zap/Vyp a pak Vizualizér. Spustí se plátno a zapne dataprojektor.

av_ms_zapvyp

av_ms_prezviz

Zapněte vizualizér a vložte pod něj prezentovaný objekt.

av_vizualizervypinac

 

Vypnutí

Vypněte vizualizér

av_vizualizervypinac

Na ovládacím panelu stiskněte Zap/Vyp

av_ms_zapvyp

Zavřete katedru  
 
Home Servis VT Vzdálená pomoc CIT

Kontakty

  • Centrum informačních technologií
  • Pavilon A22, 3. NP
  • Kamenice 5
  • 625 00 Brno
  • Loc: 49°10'37.479"N, 16°34'13.38"E