Centrum informačních technologií

Než nás kontaktujete...

Mnohé problémy s výpočetní technikou mají velmi jednoduché řešení. Než se s námi spojíte, projděte si níže uvedené rady.

Mám problém s počítačem (nespustí se, zatuhává, objevují se chybová hlášení)

 • Počítač nelze spustit, po stisku vypínače nijak nereaguje: Ověřte, jestli je zapojen do zásuvky, jestli je zásuvka funkční, jestli je napájecí kabel důkladně doražen, jestli není vypnut vypínač v zadní části počítače na zdroji.
 • Počítač nelze zapnout po výpadku elektřiny: Počítač na několik minut odpojte ze zásuvky, pak jej zapojte a zkuste znovu spustit.
 • Počítač po stisku vypínače reaguje (spustí se ventilátor, začnou blikat kontrolky, ozve se pípnutí), ale na monitoru se nic nezobrazí - zkontrolujte zapojení monitoru do elektřiny, ověřte, jestli je důkladně doražen kabel mezi počítačem a monitorem, jestli je monitor zapnut (některé monitory mají kromě tlačítka v přední části ještě vypínač vzadu).
 • Počítač se spustí, na monitoru se zobrazí obraz, ale nenaběhne operační systém: Poznamenejte si, co počítač píše/zobrazuje a kontaktujte technika.

Mám problém s jiným hardware (tiskárna, skener)

 • Zařízení nijak nereaguje - nevydává žádné zvuky, na displeji nejsou informace, nesvítí kontrolky: zkontrolujte, jestli je zařízení zapojené do zásuvky, jestli není vypnutý vypínač v zadní části zařízení (jen u některých modelů).
 • Zařízení nějak reaguje, ale nekomunikuje s počítačem, nebo dochází k chybám: zkontrolujte, že jsou pevně zapojeny konektory na zařízení i na počítači. Zkuste zařízení vypnout, na 2-3 minuty odpojit od elektrické sítě, restartovat počítač.

Mám problém s operačním systémem nebo aplikací

Vzhledem k množství aplikací není v silách CIT poskytovat podporu všem aplikacím. Podporovány jsou: operační systémy Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), ekonomický SW Magion a standardní sada software instalovaná na všechny počítače. V případě problému s jinými aplikacemi pomoc nemůžeme zaručit.

 • Aplikace obvykle funguje, ale právě nyní má nějaký problém - zkuste aplikace ukončit a znovu spustit, nebo restartovat počítač.
 • Problém se objevuje stále: pokuste se vysledovat, jak často a v jaké situaci se problém objevuje. Pokud se objevují chybové hlášky, zaznamenejte si je.

Mám problém s připojením k Internetu (nedostanete se na web, nepřichází/neodchází mail)

Upozornění: je zakázáno měnit síťové nastavení počítače, pokud k tomu nedostanete pokyn od technika CIT. Dále je zakázáno připojovat do sítě jakákoliv zařízení bez vědomí CIT.

 • Síťové připojení není vůbec k dispozici (nelze se dostat na žádný web, nepříchází a neodchází mail), a to ani z okolních počítačů: problém je v síti, kontaktujte CIT.
 • Síťové připojení není vůbec k dispozici (nelze se dostat na žádný web, nepříchází a neodchází mail), okolní počítače problém nemají: ověřte, jestli je zapojen a doražen síťový kabel, zkuste restartovat počítač.
 • Nelze se dostat na některé weby: problém v daném webu. Pokud se jedná o web med.muni.cz, fsps.muni.cz, ukb.muni.cz, kontaktujte CIT.
 • Nelze přijmout nebo odeslat mail: zkuste vypnout a zapnout poštovní program (Outlook, Thunderbird), restartovat počítač.

Mám problém s některým z informačních systému MU (IS, INET)

Informační systémy MU nejsou ve správě CIT, jejich nedostupnost nám proto nehlaste. Správci o chybě jistě už vědí a pracují na jejím odstranění.

 • Nemůžete se přihlásit do IS/INET: je třeba použít primární heslo do IS. To přiděluje osobní oddělení při nástupu zaměstnance, nebo studijní oddělení studentům při zápise. Ověřte, jestli nemáte na klávesnici zapnut CapsLock, vypnut NumLock, přehozené Y a Z.
 • Pokud se přihlášení stále nedaří, obraťte se na osobní/studijní oddělení.

Nepomohlo?

Pokud Vám výše uvedené rady nepomohly, kontaktujte helpdesk CIT.

 
Home Servis VT Než nás kontaktujete...

Kontakty

 • Centrum informačních technologií
 • Pavilon A22, 3. NP
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
 • Loc: 49°10'37.479"N, 16°34'13.38"E