Centrum informačních technologií

Společné výukové prostory v UKB

V UKB se nachází celá řada poslucháren a seminárních místností. Učebny v pavilonu A11 a aula v A22 se označují jako "společné výukové prostory", protože slouží pro výuku všech fakult sídlících v UKB. Další místnosti vybavené AV technikou se nacházejí v pavilonech a jsou ve správě příslušných pracovišť. Virtuální prohlídku největší posluchárny - auly v pavilonu A22 najdete na webových stránkách MU.

 

Typy učeben

Posluchárny s velkým řídícím systémem ("Velke posluchárny")

A22/116 – aula, A11/114, A11/132, A11/205, A11/206, A11/234, A11/235, A11/236, A11/305, A11/306, A11/333, A11/334.

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

Posluchárny s jednoduchým ovládacím systémem ("Malé posluchárny")

A11/211, A11/228, A11/311, A11/327.

Stejně jako malé posluchárny jsou vybaveny seminární místnosti v pavilonech A13, A14, A15, A19, A20 a A21; konkrétně jde o A13/332, A14/207, A15/113, A15/114, A15/207, A15/227, A15/308, A15/309, A15/332, A15/333, A19/113, A19/118, A19/229, A19/231, A19/308, A19/326, A20/113, A20/114, A20/115, A20/207, A21/107, A21/108, A21/111, A21/112, A21/232.

Bližší informace najdete na samostatné stránce.

 

Otevření učeben

 • Odstřežení a zastřežení učeben zajistí SUKB.
 • Vstup do učeben je možný pomocí zaměstnanecké karty a nainstalované čtečky. Je umožněn přístup všem vyučujícím, kteří mají v dané učebně naplánován rozvrh (informace se bere z ISu), nebo kterým bylo přiděleno oprávnění odpovídajícím zaměstnancem (na LF paní Horníčková, na PřF doc. Marek Nečas (18809), dr. Pavel Lízal (2538) a dr. Tomáš Kašparovský (10078), na FSpS Ing. Sellner ).
 • Do 30.9. 2010 po přiložení karty, dojde k odemknutí dveří a je umožněn vstup do učebny. Po jejich uzavření je možný volný odchod z učebny, ale na otevření z chodby se opětovně musí použít čtečka – režim stejný jako u učeben v A9.
 • Od 1.10. 2010 po přiložení karty dojde k odemknutí dveří a je umožněn vstup do učebny. Pokud je v nejbližších 10 minutách plánována výuka v ISu, tak dveře zůstanou odemčeny a jdou z chodby otevírat po dobu plánované výuky – 10 minut (např. výuka je od 8 do 9:50, tak je otevřeno od 7:50 do 9:40). Pokud výuka není v nejbližších 10 minutách plánována, tak dojde k odemknutí dveří a je umožněn pouze jednorázový vstup.
 • Uvedený režim zajistí, že každý vyučující musí přiložit kartu ke čtečce v čase <10 min. před zahájením výuky; 10 min. do ukončení výuky> pokud požaduje, aby učebna zůstala odemčena a volně přístupná. Informaci o tomto režimu poskytne trvale žlutě svítící LED dioda na čtečce. To platí i pro případ navazující výuky v učebně.
 • Pokud vyučující přijde do učebny více jak 10 minut před zahájením plánované výuky, je umožněn vstup do učebny a nerušená příprava na výuku (zůstává zamknuto), ale pak musí v intervalu <10 min. před zahájením výuky; 10 min. do ukončení výuky> ještě jednou přiložit kartu ke čtečce u vchodu, aby umožnil vstup studentům a aby učebna zůstala v tomto intervalu odemknuta.
 • Ve všech případech je umožněn odchod z učebny bez jakéhokoliv omezení.

V případě dřívějšího ukončení výuky (před plánovaným časem) je nutno upozornit AV technika, aby zajistil zamknutí, případně zastřežení učebny.

 
Home AV technika Přehled poslucháren - UKB

Kontakty

 • Centrum informačních technologií
 • Pavilon A22, 3. NP
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
 • Loc: 49°10'37.479"N, 16°34'13.38"E