O projektu Podmínky účasti

Podmínky účasti

Kurzy a semináře

V rámci projektu jsou nabízeny kurzy a semináře. Kurzy jsou praktické, probíhají v počítačové učebně, kde každý účastník má k dispozici vlastní počítače, a skládají se z několika, typicky pěti, lekcí, nebo bloků v rozsahu 6-8 hodin. Semináře jsou jednorázové, v rozsahu 2-3 vyučovacích hodin, a mohlou být praktické (u počítačů) nebo teoretické.

Podmínky účasti

Kurzy a semináře jsou určeny především pro akademické i neakademické zaměstnance Lékařské, Přírodovědecké a Právnické fakulty a Fakulty sportovních studií. V případě volných kapacit se mohou účastnit i zaměstnanci ostatních fakult MU. Každý zaměstnanec se může zúčastnit kteréhokoliv kurzu, bez ohledu na místo konání.

Podmínkou účasti v kurzu je registrace do zvoleného kurzu obvykle prostřednictvím Obchodního centra IS MU. Účast na seminářích je možná bez registrace, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

Podmínky úspěšného absolvování

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na minimálně 60 % lekcí, včetně lekce poslední, na které probíhá ověření nabytých znalostí. Účastník, který splní minimální účast a prokáže znalosti na dostatečné úrovni, absolvoval kurz úspěšně, o čemž obdrží certifikát.

Pro úspěšné absolvování semináře je nutná účast na celém semináři a úspěšné vykonání závěrečného testu.

 

logolink