O projektu Kurzy Tablety

Práce s tabletem na platformě Windows RT

Windows RT - tablet ASUS TF600T

Sylabus

 • Úvodné spustenie, prvé nastavenia
 • Uvedenie do východzieho stavu z výroby
 • Základné ovládanie a ovládacie prvky
 • Menu Štart - METRO
 • Pravý skrytý panel v móde Desktop a spodný panel v móde METRO
 • Ľavá lišta (oba módy)
 • Aplikácie v METRO a Desktop
 • Všetky programy
 • Nastavenia
 • Mail
 • Účet Microsoft
 • Office 365 / prvý namapovaný emailový účet
 • Mail z IS-u / namapovanie ďalšieho účtu
 • Gmail / namapovanie ďalšieho účtu
 • Editovanie účtov
 • Eduroam a VPN
 • Eduroam
 • VPN


12

Podklady pro studium

 

logolink