O projektu Kurzy Statistika

Seminář Statistické testy o parametrech jednoho a dvou výběrů

Termín: 4.6., 15:00 - 16:30
Místo konání: počítačová učebna UKB
Registrace: Obchodní centrum

  • Jednovýběrový t-test
  • Jednovýběrový test rozptylu
  • Statistické testy o parametrech dvou výběrů
  • Dvouvýběrový párový a nepárový t-test
  • Neparametrické alternativy t-testu
 

logolink