O projektu Kurzy Statistika

Statistika - základy

Statistika - základy

Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí nad svými daty provádět kvalitní a validní statistické analýzy. Kurz uvádí do základů zobrazování a zpracování dat a provádění základních statistických analýz. Bude na něj navazovat kurz statistiky pro pokročilé a semináře zaměřené na specielní oblasti statistiky. V kurzu se bude používat statistický software SPSS, který je na MU k dispozici všem zaměstnancům.

Organizace kurzu: 5 lekcí, 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. vždy 15:00 - 16:30
Místo konání: počítačová učebna UKB
Registrace: Obchodní centrum

Pozor, nestačí kurz vložit do košíku, je třeba potvrdit objednávku! Pokud Vám nedorazí mailem potvrzení o objednávce, ověřte, jestli nezůstala v košíku.

Sylabus

 Lekce I – příprava datového souboru
 • příprava datového souboru
 • kódování dat a chybějící hodnoty
 • ukládání dat
 • nejčastější chyby v datech
 • načtení dat do statistického balíku SPSS
 • první seznámení s prostředím SPSS
Lekce II – práce s daty
 • typy proměnných a jejich formáty
 • kontrola a čištění dat
 • úprava datového souboru v SPSS (rekodování proměnných)
Lekce III – vizualizace a výpočty
 • vizualizace dat
 • početní operace mezi proměnnými
 • vytváření nových proměnných
Lekce V – kategoriální proměnné
 • absolutní, relativní a očekávaná četnost
 • popisná statistika kategoriálních dat
 • tvorba tabulkových výstupů
Lekce IV – spojitá data
 • normalita dat (její význam a testování)
 • popisná statistika spojitých proměnných
 • interpretace spojitých dat

Studijní materiály:

 

logolink