O projektu Kurzy MS Excel

MS EXcel - základy maker - materiály

Sylabus

  • Co jsou makra
  • Záznam a editace maker
  • Ukládání a použití maker
  • Objekty
  • Datové typy, proměnné, konstanty
  • Podmínky
  • Cykly
  • Rozsahy
  • Ladění maker

Podklady pro přednášky

Podklady pro studium

Pracovní soubory

Jiné

 

logolink