O projektu Kurzy MS Access

Kurz MS Access

Kurz MS Access

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základy tvorby databází v aplikaci Microsoft Access. Účastníci budou schopni zvolit, ve které situaci mají zvolit aplikaci Access a kdy je zase výhodnější použít Excel. Dále se účastníci seznámí s návrhem tabulkové struktury pro uložení dat, návrhem formulářů pro jejich editaci a následně sestavami.Vše bude probráno na reálných příkladech z praxe, které si účastníci vyzkouší vytvořit od začátku do konce.

Termín: od 16.5., 5 lekcí, vždy ve čtvrtek 8:30 - 10:30
Místo konání: Celouniverzitní počítačová studovna, Komenského náměstí 2

 • vezměte si s sebou zaměstnaneckou kartu/ISIC/ITIC
 • budete potřebovat znát své UČO a sekundární heslo do IS. To je možné nastavit na adrese https://is.muni.cz/auth/system/heslo.pl pod položkou Změna sekundárního hesla MU. Pozor, nejedná se o heslo používané pro přihlášení do IS!

Přihlášení: registrace na kurz

Sylabus

Úvod do Microsoft Access
 • K čemu slouží Access
 • Kdy zvolit Access a kdy zůstat u Excelu
 • Úvod do databází
 • Tabulky, jejich návrh a vytvoření v Accessu
Základy tvorby databází v MS Access D
 • Datové typy
 • Vazby mezi tabulkami
  • Vazba 1:N
 • Práce s daty
  • Vkládání, úprava a odstranění záznamů
  • Vyhledávání, řazení a filtrování dat
Úvod do tvorby formulářů
 • Účel a možnosti použití formuláře
 • Tvorba formuláře pomocí průvodce
 • Úprava a formátování formulářů
Výběr dat a sestavy
 • Účel a použití dotazů
 • Výběrové dotazy napříč více tabulkami
 • Tvorba sestav pomocí průvodce
 • Úprava a formátování sestav
Složitější databázové aplikace
 • Vazby M:N
 • Pole
  • Použití vstupní masky
  • Počítaná pole
 • Formuláře

Materiály

 

logolink