O projektu Kurzy Hi-Tech

Videokonferenční technologie pro univerzitní prostředí

Sylabus

  • videokonferenční technologie a jejich využití v univerzitním prostředí
  • jak fungují konference založené na průmyslových standardech H.323 a SIP, řešené jak hardwarově, tak i softwarově
  • méně tradiční aplikace – například záznamy unikátních akcí či dohledové služby
  • webkonferenční technologie (např. Adobe Connect či Google+), vhodné pro nasazení v menších týmech při relativně velmi nízkých nákladech.
  • technologie vhodné pro soukromé použití (např. Skype).
  • Použití technologií bude průběžně demonstrováno na praktických ukázkách přímo z posluchárny, výhody a nevýhody jednotlivých řešení
  • dozvíte se, na koho se na univerzitě obracet v případě, kdy potřebujete vyřešit nějaký problém.
  • praktické otázky - například vhodné způsoby snímání zvuku a obrazu.
  • stručný přehled specializovaných technologií vhodných pro specializované aplikace – například přenosy obrazu s vysokým rozlišením, či systémy vhodné pro nasazení na operačních sálech.

Podklady pro přednášky

Podklady pro studium

Pracovní soubory

Jiné

 

logolink